Kategorie
Homepage

Tulipany akryl 90 cm x 80 cm

Kategorie
Homepage

Miniatura

Kategorie
Homepage

Burza akwarela A4

Wymiary razem z passpartou 30cm x 40cm

Kategorie
Homepage

Zapach stokrotek akwarela A4 cena 200 zł z oprawą 30cm x 40 cm

Wymiary razem z passpartou 30cm x 40cm

Kategorie
Homepage

Duszno-akwarela A4 cena 200 zł z oprawą 30cm x 40 cm

Wymiary razem z passpartou 30cm x 40cm

Kategorie
Homepage

Maki dwa żywe serca-akwarela A4

Wymiary razem z passpartou 30cm x 40cm

Kategorie
Blog Homepage

Wernisaż poplenerowy Skoczów 2017

01. 09 .2017 wernisaż poplenerowy to była doskonała zabawa. Spotkania z bardzo życzliwymi ludźmi, artystami, kolekcjonerami, organizatorami oraz władzami Miasta Skoczów. Pogoda starała się ostudzić atmosferę, ale jej się nie powiodło. Znakomite czerwone wino z (którego korzystałam chętnie ) słodkości ( ja nie lubię, ale inni lubili widać bardzo ) to wszystko sprawiało iż nie chciało nam się wychodzić.

Obrazy zostaną wykorzystane do publikacji kalendarza oraz  zasila aukcję charytatywną. Znakomita promocja miasta

 

09 .2017 I took part in art show , that was a great fun. Meetings with very friendly people, artists, collectors, organizers and the authorities of the City Skoczów. The weather tried to cool off the ambience, but it failed. Excellent red wine (which I drank willingly) sweets (I do not like it, but others liked it so much there was nothing left) Because of all of that we did not want to leave.

 

Images will be used for a calendar and some of them will be sold in a charity auction. Outstanding promotion of the city

Kategorie
Blog

Skoczów – detal -2017 Akryl/Acrylic 50cm x 40 cm

Akryl/Acrylic 50cm x 40 cm

Sama naciągam płótno na krosna. Lubię wykorzystywać jego fakturę tak jak robił to Toulue Lotek. To daje lekkość i swobodę. Obraz jest delikatny i strukturalny Akryl zabezpieczony werniksem.

I pull the cloth on the stretcher myself. I like to use the texture of the coarse linen as it did Toulouse-Lautrec . It gives lightness and freedom. The image is soft and structural and modern. Acrylic varnish protected

Kategorie
Homepage

Skoczów w kolorze blue 2017 Akryl 50cm x 40 cm cena 500 zł oprawiony

Akryl/Acrylic 50cm x 40 cm

Obraz malowany kontrastowo. Wykorzystałam fakturę lnianego płótna oraz grubo nakładałam farbę. Dało to nowoczesny efekt. Akryl zabezpieczony werniksem.

Painting contrast. I used the texture of coarse linen and paint applied by spatula . This gave a modern effect.Acrylic varnish protected.

Kategorie
Blog Homepage

Skoczów film