Atelier (PL/EN)

Jeżeli jesteś na tej stronie to znaczy że ominąłeś pośredników i możesz zaoszczędzić nawet 50% ceny. Galerie stacjonarne czy internetowe mają swoje marże które znacznie podnoszą cene dzieła.

drugim istotnym elementem jest to iż kupujac bezpośrednio od twórcy nie płacisz podatku Vat gdyż nie jest on na tym etapie doliczany wg ustawy o zwolnieniu od podatku VAT według art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.b ustawy o podatku od towarów i usług

Ukończyłam najstarszą Akademię sztuk pięknych w Polsce. Najstarszą i fantastyczną, ludzie którzy mnie uczyli byli po prostu cudowni. To były jedne z najpiękniejszych lat w moim życiu.Następne 20 lat prowadziłam własne firmy, ale zawsze tęskniłam do malarstwa i projektowania. Nigdy z tym zresztą się nie rozstałam, urządzałam przestrzenie, malowałam ale zbyt mało. Wreszcie będąc młodą ( koło trzydziestki, ale już na pewno przed pięćdziesiątką ) wschodzącą gwiazdą, zdecydowanie młodszą od słońca, postanowiłam oddać się szaleństwu malarstwa. Chcę wam dać to, w czym sama jestem zakochana. I proszę nie mówcie mi że nie rozumiecie sztuki. To nie matematyka. Obrazy trzeba czuć i kochać jak muzykę. Zapraszam zatem do mojego świata – słońca, ukojenia, harmonii i piękna. Kto tego nie lubi niech tu nie wchodzi. Każdy może otaczać się tym czym chce. Zachwycę Was moimi niesamowicie pięknymi światami. One są proste i nieskąplikowane – dla wszystkich.

I finished the oldest Academy of Fine Arts in Poland. The oldest and the fantastic, the people who taught me were just wonderful. These were some of the best years in my life. The next 20 years I ran my own business, but missesd painting and designing. I have never abandoned painting, I furniched spaces, I painted too, but not enough. Finally, as a young (in my thirties, but certainly before my fifties) rising star, definitely younger than the sun, I decided to give back to the madness of painting. I want to give you this, what I am in love with. And please do not tell me, that you do not understand art. This is not rocket science. Images need to felt and loved like music. I invite you into my world – of sun, serenity, harmony and beauty. Who does not like it here, just do not enter. Everyone can surround themselfs with what they want. I will delight you with my incredibly beautiful worlds. They are simple – for all of you.